Resevillkor

Resevillkor

Särskilda resevillkor grupp & konferens

Dessa villkor utgör tillägg till de allmänna resevillkoren för paketresor.Beställning/avtal

Avtalet är bindande när båda parter per mail bekräftat beställningen.
I samband med beställning accepterar beställaren samtidigt Nordic Conference / EW Travel & Events ABs Resevillkor.

Arrangemangets pris

Av bekräftelsen framgår vad som ingår i priset. Priset är baserat på det antal resenärer som står på orderbekräftelsen.

Betalning

Delbetalning
Vid bokningstillfället får du veta vad som skall erläggas som förskottsbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften dras av på slutfakturan. Om anmälningsavgiften inte betalas inom utsatt tid kan priset på resan ändras. Om anmälningsavgiften inte betalas inom utsatt tid förbehåller sig Nordic Conference  / EW Travel & Events AB rätten att avboka arrangemanget.

Slutbetalning
Slutbetalningen av resan skall vara Nordic Conference / EW Travel & Events AB tillhanda senast 40 dagar före avresa. Om slutbetalning inte sker inom utsatt tid förbehåller sig Nordic Conference / EW Travel & Events AB rätten att avboka resan och behålla anmälningsavgiften.

Evenemangsbiljetter

Vid avbeställning av evenemangsbiljetter utgår normalt ingen återbetalning oavsett tid för avbeställning. Priset för evenemang bokade genom Nordic Conference / EW Travel & Events AB kan i vissa fall vara högre än det pris som står på biljetten. Skillnaden beror på reservationsavgifter och avgifter till biljettkontor och agenter.

Prisändringar

Nordic Conference / EW Travel & Events AB reserverar sig för prisändringar efter avtalets tecknande om något av följande inträffar:
– antalet resenärer förändras
– skatter eller avgifter förändras
– transportkostnader inkl. bensinpriser förändras
– valutakursen som använts vid prisberäkning förändras

Priset kan förändras uppåt såväl som neråt. Prisändringar på grund av ovan orsaker är inte saklig grund för avbeställning av arrangemanget.

Avbokningsregler

Leverantörer kan ha ett högre avbokningsbelopp än det som Nordic Conference / EW Travel & Events AB tagit in som delbetalning. Vid en avbokning kan du därmed behöva betala in mer än tidigare inbetalt, ibland hela arrangemangets pris. Detta får du sedan ansöka om att få tillbaka via din reseförsäkring/avbeställningsskydd om skälet till avbokning är sjukdom eller annat som räknas in som giltig orsak för avbokning.

En del arrangemang har särskilda betalningsvillkor och i flera fall också strängare avbeställningsvillkor. I de fall underleverantör eller annan samarbetspartner har högre avbokningsavgifter eller inte tillåter avbokning tillämpas deras avgifter/regler. 

Avbeställning av enskilda deltagare kan betyda att resten av gruppen får betala ett högre pris än det som angivits i orderbekräftelsen.

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59 2 Kap 3§) gäller inte ångerrätt på resor vid köp av Nordic Conference / EW Travel & Events AB produkter.

Avbeställning på grund av sjukdom

Hela gruppen eller enskilda deltagare kan försäkra sig för resans pris genom att teckna en avbeställningsförsäkring. Nordic Conference / EW Travel & Events AB erbjuder sina kunder avbeställningsförsäkring i samarbete med Gouda Reseförsäkring. Avbeställningsförsäkring skall beställas samtidigt med bokning av resan. Avbeställning skall meddelas Nordic Conference / EW Travel & Events AB så tidigt som möjligt och alltid innan avresa. Avbeställning accepteras endast vid läkarintyg på godkänt formulär av Gouda Reseförsäkring. Det är viktigt att läkarbesök görs omgående för skrift av läkarintyget. Eventuell avgift till läkare för intyg betalas av resenären. Premien för avbeställningsförsäkringen återbetalas ej.

Pass och visum

Deltagarna ansvarar själva för att de har giltigt pass och att de har informerat sig om pass & visumregler. Om deltagare uteblir p.g.a. avsaknad av pass, visum eller ej uppfyllda gällande hälsobestämmelser betraktas detta som en avbeställning.

Namn

Det är oerhört viktigt att bokning av flygbiljetter sker med förnamn och efternamn exakt rätt stavade. Är namnen felstavade kan ni bli nekade ombordstigning. Vid resa till/via/från USA krävs samtliga förnamn, mellannamn och efternamn enligt passet.

Resehandlingar

Beställare har skyldighet att själv kontrollera alla resehandlingar när dessa erhållits och omgående påtala eventuella felaktigheter.

Flyg

Nordic Conference / EW Travel & Events AB ansvarar inte för flygtransport som ingår i paketresa eller som sålts som endast flyg. Respektive flygbolag har egna regler vid förseningar av passagerare och bagage. Flygbolagen har heller inget ansvar för övriga delar i paketresan. Flygresan kan endast utnyttjas på datum och tider angivna på biljetten. Flygnummer och avresetider kan ändras, gå noga igenom de färdhandlingar du fått. Nordic Conference / EW Travel & Events AB ansvarar inte för eventuella förseningar för bokade anslutningar till avreseorten på paketresan. Förändring av flygtider berättigar inte till någon form av kompensation, skadestånd, ersättning eller prisavdrag.
Upplysningar från Nordic Conference/ EW Travel & Events AB eller flygbolagen gällande terminal, gate eller annan information om flygplats och marktransport är inte bindande och kan komma att ändras. Kontrollera därför alltid aktuell information med flygbolaget/luftfartsverket/på flygplatsen nära inpå avresa för uppdaterad information.
Observera att det inte alltid är det flygbolag som anges i bokningen som faktiskt utför själva flygningen då många flygningar utförs med så kallat codeshare, vilket innebär att det angivna flygbolaget har samarbete med ett annat flygbolag som utför flygningen.

Händelser utanför vår kontroll

Dessa innefattar: ovanliga, oförutsedda eller oundvikliga händelser utanför vår kontroll vilkas konsekvenser inte kunnat undvikas även om alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits innefattande bl. a. krig, krigshot, upplopp, civil olydnad eller strider, myndighets åtgärder, terroristaktiviteter, naturkatastrof, industrikatastrof, brand, ogynnsamma väderförhållanden, vattennivå i floder eller översvämning, stängning av flygplatser samt även strejker som drabbar tredje man, tekniska problem eller underhållsproblem eller oförutsedda operationella beslut från flygbolagets sida såsom ändringar i tidtabellen eller fel i datasystemet (även avseende vår hemsida) eller fel i internetförbindelsen. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa bokningsvillkor kan vi dessvärre inte betala ersättning då möjligheten att utföra våra skyldigheter enligt avtalet hindras eller påverkas negativt av sådana händelser utanför vår kontroll.

Paketreselagen

De kombinerade resetjänsterna du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302.

Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Nordic Conference kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt.

Dessutom har Nordic Conference enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och säkerställa din hemtransport om den/e leverantören/erna hamnar på obestånd. Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302 hittar du här: centrala-rattigheter-enligt-direktiv-EU-2015-2302

Teknisk arrangör

EW Travel & Events AB, organisationsnummer: 556651-1928
Västmannagatan 15
111 24 Stockholm

Resegaranti

Lagstadgad resegaranti ställd till Kammarkollegiet.